STAND GIULIETTA 6 Default Title Ferplast
STAND GIULIETTA 6  Ferplast
STAND GIULIETTA 6  Ferplast
STAND GIULIETTA 6  Ferplast

/

朱利塔鸟笼底座 6FSC®认证鸟笼Giulietta 6木制支架

Sku: 90106000

  • 代表鸟笼Giulietta 6
  • 配有下层搁板
  • 配备4个轮子
  • 由FSC®认证的木材制成

Giulietta 6支架舒适实用,是一个木制支架,旨在支撑Giulietta 6鸟笼。下部搁板可用于放置必要的设备,以帮助您照料鸟类,而轮子则可以轻松移动。 最后,用于建造的木材是经过FSC®认证的木材,仅来自根据严格的环境,社会和经济标准正确,负责地管理的森林。

You may also like

Other Customers Were Interested In