PA 4692 COVER DRINKY Default Title Ferplast
PA 4692 COVER DRINKY  Ferplast
PA 4692 COVER DRINKY  Ferplast
PA 4692 COVER DRINKY  Ferplast
PA 4692 COVER DRINKY  Ferplast
PA 4692 COVER DRINKY  Ferplast

/

PA 4692 水壶外罩用于啮齿动物饮料瓶的隔热盖

Sku:

84693021

  • 对啮齿类动物的饮料瓶的热保护
    适合与饮料瓶型号Drinky 300搭配使用
    非常适合豚鼠和大鼠

适用于豚鼠和大鼠,这是一个用于啮齿类动物饮料瓶的配件,是完美的保护,从热的变化:低温,温暖和光。这种热盖除了有助于减少水藻的形成,当饮料瓶在外部使用。适用于300厘升的饮料瓶型号。