BLU 6811 Default Title Ferplast
BLU 6811  Ferplast

/

水银温度计水族馆用玻璃温度计

Sku:

66811000

  • 水族馆温度计
    配有吸盘,可固定在水族箱壁上。

BLU 6811是一个带有固定吸盘的玻璃温度计,用于测量鱼缸内的温度。很薄很实用,你没有注意到。