T型三通FPI 4814 T
T型三通FPI 4814 T

/

T型三通FPI 4814 T仓鼠管

Sku:

84814099

T型三通FPI 4814 T

由透明塑料制成,FPI 4814可以连接到您喜欢的其他管道和栖息地。它将帮助您的小宠物,以避免无聊,并保持良好的健康状况。